Kallelse till årsmöte i Nyköpings TK 2022. Vänligen klicka här för att se kallelsen i sin helhet.

Välkommen som medlem i Nyköpings TK till tennishallen den 22/3 kl 18.30.

Styrelsen genom Jonas Ekegren (Ordförande)