OBS! Som medlem, vilket du blir genom att ansluta dig via Matchi får du också tillgång till ett lägre pris per hyrd timme samt erbjudanden erbjudanden, t ex spela tennis för halva priset under påsken mm.  

 

 Förklaring A-, B, C-tider längst ned på sidan

Priser Bana 1, 2, 3 Tennis inne Bana 1, 2 Tennis ute Bana 1,2,3,4  Pickle
Pris per timme Medlem Ej Medlem Medlem Ej Medlem Medlem Ej Medlem
A-tider 245 300 125 200 160 200
B-tider 195 250 125 200 160 200
C-tider 165 215 125 200 160 200
Juniormedlem
 i träning
100 se ovan 0 0        
Medlemsavgift                
Barn 200              
Vuxna 400              
Familj 800              
Tränare
exkl bana
Individuellt för resp tränare          
Gruppträning HT 2023                
Minitennis 6-8 år   Lördag      1000-1200   1h 1275.- 2h  1910.-      
Juniorträning    Vardagar 1500-1900   1h 1910.- 2h 3500.- 3h 4570.-    
Vuxenträning   Vardagar 1800-2000   1h 2660.- 2 h 4700.-      
Pris, tennis inomhus fr.om.        230101        
Pris tennis utomhus fr.o.m.        230515        
Priserna för Pickleball gäller från       230101        
Vårtermin        230101-230611        
Höstterminen       230826-231222 uppehåll 30/10 – 4/11        
Abonnemang kräver medlemskap                
Vid NTK’s utnyttjande av bokad tid utgår kreditering