kontakta oss

telefon, e-post och Facebook

Det finns flera sätt att kontakta föreningen, vänligen se kontaktlista på styrelsen nedan. Följ oss gärna även på Facebook och Instagram

Jan Knodt (informationsansvarig) eller via info@nykopingstk.se
Anders Larnholt, frågor beträffande Matchi, vårt medlems- och bokningssystem, anders.larnholt@nykopingstk.se

 

Jesper Broberg (ordförande)
+46 76 721 69 54

Kerstin Brolin Knodt, (controller/kassör)
+46 70 210 87 64

Elizabeth Helger (trivselkommitté)
+46 70 545 55 77

Jan Knodt, (information- och marknadsföringskommitté)
+46 70 518 97 33

Peter Knutsson (tränings- och tävlingskommitté)
+46 73 078 88 16

Anders Larnholt, adjungerad (Matchi medlems-
och bokningssystem)
+46 76 677 64 95 

Håkan Steinbüchel (bidrag- och partnerkommitté)
+46 730 94 94 30

Thord Johansson (vice ordförande och sekreterare)
+ 46 736 87 37 44

Conny Steisjö (ban- och hallkommitté)
+46 763 46 73 14

Anders Stensson, adjungerad (chefstränare)
+46 70 460 20 36

 

klubbinfo

Nyköpings Tennisklubb, Idrottsvägen 65, 611 62 Nyköping

E-post: info@nykopingstk.se
Organisationsnummer: 802451-8436
Bankgiro: 626-4469

Valberedningen består av
Marcus Andersson (ordförande)
Thomas Gustafsson
Mats Östlund

styrelsen i Nyköpings tk