Vårterminen är igång. Nya priser!

Vårterminen är igång. Nya priser!

Hoppas alla haft en härlig ledighet under jul och nyår. Vi står redo för en ny termin i Nyköpings tennishall. Under förra året gjorde vi om träningsschemat och ändrade från tre terminer till två. Nu följer vi skolans terminsstart och slut. Detta innebär en...
informationsmöte den 18 januari

informationsmöte den 18 januari

Som styrelsen tidigare informerat om ligger utbyggnaden, som medlemmarna gav styrelsen i uppdrag att gå vidare med, på is. Därmed har styrelsens långsiktiga plan för att stärka föreningens ekonomiska plattform aktualiseras på nytt. Ett omtag krävs!  Vi i styrelsen...
informationsmöte den 18 januari

Information från styrelsen

Styrelsen har under det gångna året arbetat på bred front med att försöka få till stånd en utbyggnad av Nyköping TKs tennishall för padelverksamhet och samtidigt nya utebanor. Det står nu klart att denna utbyggnad kommer att bli svår att genomföra p g a otillräckligt...
Höstterminen startar på måndag (16/8)

Höstterminen startar på måndag (16/8)

På måndag den 16/8 startar vi höstterminens träning. Samma grupper och tider gäller som innan sommaren. Eventuella justeringar i schemat meddelas av Richard via e-post/telefon. Nya elever som önskar börja spela tennis vänligen kontakta Richard på...
kallelse årsmöte

kallelse årsmöte

Ytterligare ett tennisår lider mot sitt slut. Ett synnerligen märkligt år där många planerade aktiviteter tvingats ställas in på grund av den rådande pandemin. Hoppas på ett mer lyckosamt tennisår i år. Styrelsen i Nyköpings TK kallar till årsmöte den 30:e mars kl...