Som styrelsen tidigare informerat om ligger utbyggnaden, som medlemmarna gav styrelsen i uppdrag att gå vidare med, på is. Därmed har styrelsens långsiktiga plan för att stärka föreningens ekonomiska plattform aktualiseras på nytt. Ett omtag krävs! 

Vi i styrelsen fortsätter aktivt att arbeta med att finna alternativa lösningar för att stärka likviditeten kortsiktigt såväl som långsiktigt. Vårt mål är fortfarande en förening med en ekonomi i balans exklusive eventuella kommunala bidrag. 

Med anledning av ovanstående vill styrelsen snarast möjligt få till ett informationsmöte för att informera om:

  • Föreningens ekonomiska status
  • Kommunikation med kommunen
  • Kommunikation med andra aktörer

Vi hoppas på en bred uppslutning för att kunna diskutera möjliga vägar framåt. Vidare siktar vi på att kalla till ett årsmöte under mars månad.Välkommen som medlem i Nyköpings TK till tennishallen den 18/1 kl 18.30.

Jonas Ekegren (Ordförande) & styrelsen i Nyköpings TK