Bästa medlemmar i NTK, Nyköpings Tennisklubb. 

22/3 konstituerades den nya styrelsen och vi har idag av Rosvalla Padelcenter AB mottagit en konkursansökan. 
Ansökan gäller det förskott Nyköpings tennisklubb tidigare mottagit i samband med projektet att utveckla en padelanläggning.
Vi kommer att sätta oss in i frågan och göra vårt yttersta för att klubben ska undvika konkurs.
Vi återkommer så fort vi har ytterligare information. 

Styrelsen för Nyköpings TK