VIKTIGT GÄLLANDE VÅRA GRUSBANOR:

  1. När du kommer till banan så vattna under c:a en minut om det inte har regnat nyligen. Även om banan ser bra ut när ni ska börja spela så behöver den oftast mer vatten.
  2. Spela aldrig längre än till fem minuter före tidens utgång.
  3. Dra sedan hela banan, inte bara innanför linjerna. Dra banan i en cirkel utifrån och in mot mitten (se skiss nedan). Detta för att gruset åter ska hamna på spelytan.
  4. Borsta alla linjer. Oavsett om du själv spelat singel eller dubbel skall samtliga linjer borstas.
  5. Lämna banan senast när din tid går ut. Använd ALDRIG dina klubbkamraters bokningstid för banskötsel.

 

Om vi alla hjälps åt att följa dessa enkla tips så får vi fina grusbanor och personalen slipper dessutom ta emot det vanligaste klagomålet som handlar om banskötsel på ”övertid”.

Tack för din medverkan!