Tisdag 22/3 hade NTK årsstämma. Protokoll kommer att finnas tillgängligt inom någon vecka liksom protokoll från den nya styrelsens konstituerande möte.

Situationen med tennisklubben är tämligen kritisk. Som meddelats och även via Södermanlands Nyheter har vi igår informerats om en konkursansökan från Rosvalla Padel AB gällande det förskott på ca SEK 1,2 MSEK, NTK tidigare erhållit. Att detta kommer oss tillhanda i nästan samma stund som vi tillträder är förstås en stor utmaning.

Vi har en i grunden fin klubb med en mycket fin anläggning med 5 banor varar två utomhus. Den och tennisen får inte gå förlorad!

Samtidigt som styrelsen arbetar på ett antal olika spår att säkra finansiering på kort sikt måste vi samtidigt bygga för framtiden. Den framtiden där ”du och jag” skall spela tennis i Nyköping. Kortfattat kan sägas att vi arbetar med att förbättra ekonomin, administration, kommunikation/information, personal, medlemmar, träning/aktiviteter mm.

Klubben är redan i färd med att prata med både kommun, bank och Rosvalla för att se hur vi kan förbättra situationen och få stöd från dem.

Samtal har också påbörjats med personal för att se hur vi kan optimera träningsverksamheten.

Utebanorna iordningställdes aldrig inför vintern hösten 2021 varför vi kommer att behöva insatser från alla tänkbara håll att återställa banorna till förra sommarens skick. Inbjudan kommer.

Närmare ½ miljon i Sverige spelar tennis och vi är en del av detta.
NTK söker sponsorer som aktivt vill bidra till att vi blir en klubb för alla, barn och ungdomar, motionspelare, pensionärer, handikappade och sist men inte minst tävlingsspelare på alla nivåer.

Det absoluta primära målet är att rädda klubben från konkurs men vi måste samtidigt arbeta parallellt med att utveckla och åtgärda inom alla områden där det krävs.
Med andra ord, vi måste bygga för framtiden!

Vi hoppas att få ser er alla så ofta som möjligt på och vid tennisbanorna!

Frågor, synpunkter och kommentarer välkomnas!

Jan Knodt, informationsansvarig NTK
220329

Jan.knodt@gmail.com

copyright bild wooodlands country club