Tennis är kul!

 Styrelsen kämpar tillsammans med medlemmarna för att tennisen i Nyköping ska överleva!

Ett intensivt arbete har startats för att uppdatera informationen, få kontroll över administration och redovisning, utveckla klubbaktiviteter, förbättra träningen, rensa i bokningssystemet samt hitta en lösning på den långsiktiga finansieringen och ekonomin.

Vi har haft konstruktiva möten med såväl klubbens bank som kommunen.

 

20 familjer har redan nappat på erbjudandet att bli familjesponsor med 1 000 kr. Stort tack till er! Kontakta Johan Michalowski i styrelsen om du som familj eller företag vill vara med och stötta tennisen i Nyköping.

Vi arbetar aktivt för att få till ett möte med Padelklubben med målet att hitta en ekonomisk lösning och undanröja konkurshotet. Vår ambition är att träffa dem redan i helgen..

 

Styrelsen har haft sitt första ordinarie möte och delat upp oss i olika ansvarsområden. Styrelsen har även utsett Åsa Wolgast Broberg till ansvarig för bokningssystemet MyCourt. Vi ser självklart gärna att fler kontaktar oss och erbjuder sin hjälp!

När vi gick igenom bokningssystemet Mycourt gjorde vi upptäckter som gör att vi vill påminna om det självklara, alla som spelar ska betala hyra.  Om du har missat att göra detta, tacksam för betalning på klubbens bankgiro, 626-4469

 

Pickleball växer och på söndag ser vi fram mot att pickleballspelare kommer och spelar i hallen.

Anslagstavlan kommer kontinuerligt att fyllas på med klubbinformation. Vi använder tre kanaler för information; hemsida, Facebook och anslagstavlan i hallen. 

 

Träningsverksamheten ses över både avseende gruppsammansättning som tränarbemanning. Generellt sett är det för få som tränar i varje grupp och vi har för höga personalkostnader. 

Styrelsen kommer inom kort att påbörja arbete med att kontakta medlemmar som har inte betalat fakturor för träningsavgifter innevarande termin.

 

Vi i styrelsen jobbar hårt och målmedvetet! Men vi behöver hjälp av fler. Så frågan är vad kan du som medlem kan göra för att tennisen ska finnas kvar i Nyköping? Just nu är det nedanstående fyra punkter som gör mest nytta.

  1. Spela mycket tennis!
  2. Hjälp till att hålla rent och snyggt i hallen
  3. Håll humöret uppe och skapa positiv energi och bra stämning i hallen
  4. Kom på möten som vi bjuder in till – vi kommer inom kort att bjuda in till ett informationsmöte i klubben och vi behöver alla hjälpas åt när det blir dags att ställa i ordning utebanorna.

Vi söker också någon/några som oavlönat kan ”se efter hallen” och hålla ordning på nycklar, koder. Helt enkelt någon som ideell basis kan vara ”hallansvarig” och vi tänker oss till att börja med fram till halvårsskiftet.  Hör av dig om du har möjlighet och är intresserad av att hjälpa tennisen i Nyköping.

 

Jesper Broberg, Ordförande i Nyköpings tennisklubb