MyCourt-konto
Några spelare har medel kvar sedan NTK använde MyCourt.
Som tidigare aviserats
krävs att ni anmäler ert innehav för återbetalning.
Detta måste göras via epost före 20231231.