Nyköpings TK har lyckats träffa en överenskommelse med Rosvalla Padelcenter AB varför deras konkursansökan är återkallad. Vi i styrelsen arbetar intensivt på alla plan för att få till en fungerande ekonomi och verksamhet. Överenskommelsen är ett viktigt steg på den vägen men mycket återstår att göra.