Kallelse och dagordning för årsmöte i Nyköpings Tennisklubb torsdagen den 21:a mars klockan 19.00

Nyköping Strand Utbildningscentrum, Gästabudsvägen 4 (restaurangbyggnaden, lilla matsalen se bil. karta) Kaffe med tilltugg serveras från ca 18.30. Årsmötet är endast öppet för medlemmar och särskilt inbjudna.

Verksamhets-, förvaltnings- och revisorernas berättelser samt verksamhetsplan, budget och övriga underlag för mötet finns tillgängliga på hemsidan,  www.nykopingstk.se samt anslagstavlan i tennishallen senast från den 16:e mars. Motioner skall inlämnas senast 2024-03-15 till info@nykopingstk.se . Beskriv vad som åsyftas och underteckna med medlemsnamn.