Med anledning av Coronavirusets fortsatta spridning och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för region Sörmland har Nyköpings TK tagit fram nya riktlinjer för att kunna tillhandahålla möjligheten att spela tennis i en trygg miljö.

Vi uppmanar alla som befinner sig i Nyköpings tennishall att ta ansvar och följa riktlinjerna samt Folkhälsomyndighetens råd. Ur ett smittskyddsperspektiv uppmanar vi alla till följande:

  • Ta ansvar för att minimera trängsel. Håll behörigt avstånd om två meter till personer i din omgivning.
  • Tills vidare vill vi så långt det är möjligt att endast personer som skall spela tennis samt vår personal upprätthåller sig i hallen.
  • Om möjligt, byt om hemma före och efter passet.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd handsprit.
  • Är du sjuk, även med milda symtom, ska du inte vistas i hallen utan stanna hemma.

Från och med måndag 9 november till den 13 december gäller följande för tränings- och tävlingsverksamheten:

  • Inga gruppträningar för personer födda 2004 eller tidigare kommer att ske. Detta gäller även Lördagsliret. För personer födda 2005 eller senare så fortsätter träningsverksamheten ”som vanligt”.
  • Folktandvården Cup som anordnas av Nyköpings TK i slutet av november skjuts på framtiden.
  • Tävlingar för Nyköping TKs serielag skjuts på framtiden.
  • Drop-in-passen skjuts på framtiden.
  • Privatträningar med en elev får fortsätta ”som vanligt”.

Vid frågor eller funderingar vänligen skicka e-post till vår chefstränare Richard Wagi (richard.wagi@nykopingstk.se).

Styrelsens rekommendationer kan komma att ändras och vi hänvisar vi till vår hemsida och andra sociala kanaler för uppdaterad information.

/Jonas Ekegren, Ordförande Nyköpings TK