Ytterligare ett tennisår lider mot sitt slut. Ett synnerligen märkligt år där många planerade aktiviteter tvingats ställas in på grund av den rådande pandemin. Hoppas på ett mer lyckosamt tennisår i år.

Styrelsen i Nyköpings TK kallar till årsmöte den 30:e mars kl 20:00. Vänligen se föreslagen dagordning. För årsmötet relevanta underlag kommer finnas tillgängliga på anslagstavlan i tennishallen. Vid frågor eller andra funderingar vänligen ring eller e-posta ordföranden (Jonas Ekegren, 0702445646 eller info@nykopingstk.se)

Datum: 30:e mars

Tid: 20:00

Plats: Nyköpings Tennishall

Bilaga: Föreslagen dagordning vid årsmötet