Medlemmar i Nyköpings Tennisklubb!

Som framgått både på sociala media och i SN
arbetar vi intensivt för att få verksamheten i ordning.
Vi kommer att på mötet informera om läget och den
närmaste framtiden. 

Vi hoppas därför få ser er alla på mötet. 

Välkomna! 

Styrelsen, 20220420