Har du rätt info I My court?

Hej alla medlemmar i NTK!

Som ni redan läst och hört jobbar vi intensivt för
att reda upp situationen. En av de absolut viktigaste bitarna
är ekonomin. Betala leverantörer och få betalt av de som spelar
i vår fina anläggning.

Självklart måste vi ha korrekta uppgifter i medlemssystemet
MyCourt.
Det har visat sig att en del spelare inte mottagit
faktura pga att de har gamla, ej uppdaterade uppgifter
i systemet MyCourt.

Det i sin tur innebär att våra fakturor inte kommer
fram till er och klubben får inte de pengar som är
grunden för att driva verksamheten.

Endast du, kan uppdatera dina egna uppgifter!

Kontrollera och korrigera dina uppgifter
i MyCourt!

Du som har en faktura som ännu inte är betald?
Vi ber dig att snarast betala densamma.

Bästa hälsningar,

NTK’s styrelse